Polityka prywatności

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest FHU MAGMET SC M.Magnowska-Wieczorek, G.Wieczorek, ul.Fabryczna 28, 42-600 Tarnowskie Góry
  • Państwa dane będą przetwarzane w celu przesyłania ofert i zamówień, realizacji zakupów i sprzedaży towarów lub usług, a podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarcie umowy i akceptacja warunków realizacji złożonego przez Państwa zamówienia oraz przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom celem realizacji umowy, np. firmy kurierskiej przy wyborze takiej formy dostawy;

Państwa dane osobowe będą przechowywane do 6 lat – w związku z wymaganiami ustawy o rachunkowości;

  • Posiadają Państwa prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  • Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych RODO lub jego następcy prawnego);
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego, jak i zawartego stosunku umownego, to też brak ich podania uniemożliwia zakup/sprzedaż towarów lub usług.
  • Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.